บริษัท ปิยกิจ วิศวกรรม จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท สินค้าในบริษัท บริการ ผลงานที่ผ่านมาของบริษัท ติดต่อบริษัท/แผนที่
 
กลับหน้าแรก
แผนผังเว็บไซต์

48/4 ม.10 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

โทร 02-5994098

แฟกซ์ 02-5994098 ต่อ 803

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 
มือถือ  089 107 5524 / 095-8950267 และ 099-2893248
 


- ช่างประจำโรงงาน
ไม่จำกัดจำนวน
- พนักงานขายหน้าร้าน
1 อัตรา
อ่านรายละเอียด
 
Products
  Products >บานฝาท่อ (Sluice Gate)

ตัวอย่างชิ้นงาน Sluice Gate

sluice gate (บานฝาท่อ)

อัตราราคางานต่อหน่วย
งานดำเนินการเอง
ลำดับที่ประเภทงาน/รายการอัตราราคางานหมายเหตุ
1บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบกลม -  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.20 เมตร47117
2บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบกลม -  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.25 เมตร32829
3บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบกลม -  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร47075
4บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบกลม -  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร47076
5บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบกลม -  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.50 เมตร39388
6บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบกลม -  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร30814
7บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบกลม -  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร30815
8บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบกลม -  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร30816
9บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบกลม -  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร35317
10บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบกลม -  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร33523
11บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบกลม -  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.25 เมตร33525
12บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบสี่เหลี่ยม -  ขนาด 0.30*0.30 เมตร56624
13บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบสี่เหลี่ยม -  ขนาด 0.40*0.40 เมตร56625
14บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบสี่เหลี่ยม -  ขนาด 0.50*0.50 เมตร58969
15บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบสี่เหลี่ยม -  ขนาด 0.60*0.60 เมตร44971
16บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบสี่เหลี่ยม -  ขนาด 0.60*0.60 เมตร47522
17บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบสี่เหลี่ยม -  ขนาด 0.80*0.80 เมตร44566
18บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบสี่เหลี่ยม -  ขนาด 0.90*0.90 เมตร44885
19บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบสี่เหลี่ยม -  ขนาด 0.90*0.90 เมตร47523
20บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบสี่เหลี่ยม -  ขนาด 1.00*1.00 เมตร31837
21บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบสี่เหลี่ยม -  ขนาด 1.00*1.00 เมตร47524
22บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบสี่เหลี่ยม -  ขนาด 1.20*1.20 เมตร44886
23บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบสี่เหลี่ยม -  ขนาด 1.20*1.20 เมตร47525
24บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบสี่เหลี่ยม -  ขนาด 1.25*1.25 เมตร33526
25บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบสี่เหลี่ยม -  ขนาด 1.25*1.25 เมตร36200
26บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบสี่เหลี่ยม -  ขนาด 1.25*1.25 เมตร47526
27บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบสี่เหลี่ยม -  ขนาด 1.50*1.50 เมตร31839
28บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบสี่เหลี่ยม -  ขนาด 1.50*1.50 เมตร32850
29บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบสี่เหลี่ยม -  ขนาด 1.50*1.50 เมตร47527
30บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบสี่เหลี่ยม -  ขนาด 1.75*1.75 เมตร31840
31บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบสี่เหลี่ยม -  ขนาด 1.75*1.75 เมตร33430
32บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบสี่เหลี่ยม -  ขนาด 1.75*1.75 เมตร47528
33บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบสี่เหลี่ยม -  ขนาด 1.80*1.80 เมตร44972
34บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบสี่เหลี่ยม -  ขนาด 1.80*1.80 เมตร47529
35บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบสี่เหลี่ยม -  ขนาด 2.00*2.00 เมตร31841
36บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบสี่เหลี่ยม -  ขนาด 2.00*2.00 เมตร47530
37บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบสี่เหลี่ยม -  ขนาด 1.00*1.25 เมตร33531
38บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบสี่เหลี่ยม -  ขนาด 1.20*1.50 เมตร33527
39บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบสี่เหลี่ยม -  ขนาด 1.20*1.50 เมตร33528
40บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบสี่เหลี่ยม -  ขนาด 1.25*1.00 เมตร38566
41บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบสี่เหลี่ยม -  ขนาด 1.25*1.50 เมตร31844
42บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบสี่เหลี่ยม -  ขนาด 1.50*1.20 เมตร37240
43บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบสี่เหลี่ยม -  ขนาด 1.50*1.75 เมตร31846
44บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบสี่เหลี่ยม -  ขนาด 1.75*1.50 เมตร33532
45บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบสี่เหลี่ยม -  ขนาด 1.75*2.00 เมตร33530
46บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบสี่เหลี่ยม -  ขนาด 2.00*1.75 เมตร31849
47บานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบสี่เหลี่ยม -  ขนาด 2.00*2.25 เมตร37204
 
Products || Contacts || Services || Sitemap
(c)Copyright 2011. By piyakit.co.th All right Reserved.